Phương pháp điều trị

Các bác sĩ của San Francisco răng nhóm cung cấp một loạt các dịch vụ phẫu thuật để điều trị các vấn đề Nha chu. Chúng tôi tự hào về thực tế là chúng tôi rất bảo thủ trong chúng tôi khuyến nghị điều trị và phẫu thuật cho các khu vực nơi mà nó là hoàn toàn cần thiết hạn chế.

Nhiều lần, giai đoạn đầu của bệnh nha chu tốt nhất được điều trị với điều trị nha chu không phẫu thuật. Ngay cả trong trường hợp nghiêm trọng, không phẫu thuật điều trị nha chu thường đến trước phẫu thuật điều trị. Điều này được thực hiện để cải thiện chất lượng tổng thể của mô trước khi phẫu thuật và cũng có thể giúp hạn chế các lĩnh vực đòi hỏi phải phẫu thuật.