Răng khôn San Francisco & San Leandro

Răng khôn là gì?

Răng hàm thứ ba được thường được gọi là răng khôn. Họ thường qua răng để phát triển và được đặt ở mặt sau của miệng của bạn, phía sau răng hàm thứ hai của bạn. Phát triển của họ thường được hoàn thành giữa trung tuổi thiếu niên và hai mươi đầu, một thời gian theo truyền thống liên quan đến sự khởi đầu của sự trưởng thành và đạt được sự khôn ngoan. Cuộc gọi SF răng nhóm Số điện thoại 888-270-0610 lịch trình bạn tham khảo ý kiến răng khôn.

Để đọc thêm về răng khôn xem trang thông tin của chúng tôi dưới đây.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.

Trình bày Wisdom Teeth

Cung cấp cho bạn một sự hiểu biết tốt hơn của răng khôn, chúng tôi đã cung cấp sau đây trình bày đa phương tiện. Nhiều câu hỏi thường gặp liên quan đến răng khôn được thảo luận.

Trình bày Wisdom Teeth