Nha khoa liên kết

Nha khoa liên kết là một thay thế cho Tấm gỗ răng và có thể được sử dụng như là một thủ tục phục hồi cho hàm răng được sứt mẻ, nứt, đổi màu hoặc misarranged.

Nha khoa liên kết như thế nào?

Chiếc răng được chuẩn bị cho Nha khoa liên kết bởi nhẹ khắc trên bề mặt và áp dụng một chất lỏng liên kết. Một khi chất lỏng bộ, một nhựa là áp dụng và chạm vào hình dạng mong muốn của các Nha sĩ. Sau khi thiết lập, nhựa tỉa, làm mịn, và đánh bóng để có vẻ ngoài tự nhiên.

Xem xét cho Nha khoa liên kết

Thủ tục liên kết thường có thể được hoàn thành trong một lần khám tại văn phòng và có thể cải thiện đáng kể diện mạo của răng. Tuy nhiên, bởi vì nhựa sử dụng là không mạnh như men răng tự nhiên của bạn, nó là nhiều khả năng để vết, Chip, hoặc gãy hơn răng tự nhiên. Liên kết thường kéo dài từ ba đến năm năm trước khi chúng cần sửa chữa.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.