Tiến sĩ. Robert Wang D.M.D

Gặp gỡ tiến sĩ. Wang

Tên tôi là tiến sĩ. Robert Wang. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc, Đài loan. Tôi là Nha sĩ được Hội đồng chứng nhận, người đã nhận bằng đại học về Nha khoa của Đại học Nha khoa New York và bằng Tiến sĩ về Phẫu thuật Nha khoa của Đại học Nha khoa Đại học New York. Tôi đã tham gia SF Dental Group trong 2017 chủ yếu làm việc ngoài địa điểm văn phòng San Bruno Avenue của SF Dental Group. Tôi là nhà ngoại giao của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ.

Sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi là dành cho tất cả các khía cạnh của thực hành nha khoa nói chung. Để bắt kịp những phát triển mới nhất về nha khoa gia đình và thẩm mỹ nói chung, Tôi đã luôn vượt quá các yêu cầu giáo dục thường xuyên của Bang California.

Sở thích của tôi bao gồm du lịch, golf, và trượt tuyết. Tôi đã lập gia đình cho 28 nhiều năm và chúng tôi có 3 trẻ em.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.