Linh Tran, DDS

Gặp gỡ tiến sĩ. Tran

Một bức ảnh của Tiến sĩ. Linh Tran of JT Dental.

Tên tôi là tiến sĩ. Linh Tran. Tôi sinh ra và lớn lên ở Pacifica, CA. Tôi ’ m một nha sĩ Board-Certified đã nhận được bằng cấp đại học của tôi trong kinh tế học UC, Berkeley ở 2004 và đậu bằng tiến sĩ của tôi trong Nha khoa phẫu thuật học từ Arthur A. Dugoni, Đại học Thái Bình Dương trong 2013. Tôi tham gia JT Nha khoa 2013.

Tôi đã dành sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi để tất cả các khía cạnh của các Nha khoa tổng quát với các lợi ích đặc biệt trong điều trị phòng ngừa dịch vụ Nha khoa. Để giữ cho ngang nhau của những phát triển mới nhất trong Nha khoa, Tôi đã luôn luôn vượt quá yêu cầu giáo dục thường xuyên của California; bao gồm Loma Linda Maxi Implant khóa học, một 10 chương trình tháng.

Sở thích của tôi bao gồm nấu ăn, đi du lịch và hoạt động tình nguyện tại Phòng khám Nha khoa cộng đồng.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.