Tiến sĩ. Stephanie Lim

Tiến sĩ.  Lim

Một bức ảnh của Tiến sĩ. Stephanie Lim.

Tên tôi là tiến sĩ. Stephanie Lim. Tôi sinh ra và lớn lên ở San Francisco, CA. Tôi là một nha sĩ BV đã nhận được bằng cấp đại học của tôi trong sinh học từ trường đại học Thái Bình Dương của Nha khoa và bằng tiến sĩ của tôi trong phẫu thuật Nha khoa học từ trường đại học Thái Bình Dương của Nha khoa ở 2013. Tôi đã làm AEGD của tôi ở trường đại học Thái Bình Dương của Nha khoa ở Union City, CA. Tôi tham gia San Bruno Avenue Nha khoa 2016. Tôi là một diplomate và thuộc về một số các tổ chức: CDA, ADA, SCCDS.

Tôi đã dành sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi để tất cả các khía cạnh của thực hành Nha khoa với các lợi ích đặc biệt trong điều trị phòng ngừa và phục hồi. Để giữ cho ngang nhau của những phát triển mới nhất trong Nha khoa, Tôi đã luôn luôn vượt quá yêu cầu giáo dục thường xuyên của CA.

Sở thích của tôi bao gồm đi du lịch và tìm ra nơi tốt để ăn.