Hua phong quang

Gặp gỡ tiến sĩ. Quang

Tiến sĩ. Hua phong quang được sinh ra tại Mexicali, Mexico. Ông theo học tại UC Berkeley, Berkeley, CA và sau tốt nghiệp, ông đã tham dự UCSF. Tiến sĩ. Quang sau đó nhập vào hành nghề tại 2015.

Tiến sĩ. Quang có nhiều lợi ích ngoài Nha khoa tổng quát. Anh thích phòng tập thể dục workouts, xe mô tô và dành thời gian với gia đình.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.