Dental Insurance San Francisco, CA

Dentist Accepting Dental Insurance

Trong văn phòng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp chăm sóc chất lượng cao và tùy chọn thanh toán điều đó làm việc cho tất cả các bệnh nhân của chúng tôi. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các kế hoạch bảo hiểm và thanh toán chúng tôi chấp nhận.

At this time, the dental insurance plans and other payment options listed below are the only payment options we will accept at our offices. If you have any questions about these methods, please call us at 888-270-0610. Thank you. 

Nha khoa kế hoạch bảo hiểm chúng tôi làm việc với:

 • Delta Dental
 • Người giám hộ
 • Humana
 • MetLife
 • Ameritas
 • Nha khoa Cigna
 • Nha khoa phục hưng
 • Aetna
 • Careington
 • Nha khoa kế hoạch

Tùy chọn thanh toán:

 • Kế hoạch thanh toán linh hoạt: Phải trả một phần lên phía trước, và phần còn lại trong một thoả thuận theo thời gian.
  1. Không quan tâm đến flex kế hoạch: Trả trong một khung thời gian ngắn và nhận được không có tính lãi suất.
  2. Lãi suất thấp flex kế hoạch: Trả hết các hóa đơn của bạn trong một khoảng thời gian với lãi suất thấp lâu hơn.
 • Chiết khấu tiền mặt: Trả trước bằng tiền mặt và nhận được một giảm giá.
 • Kiểm tra hoặc thẻ tín dụng: Luôn luôn chấp nhận.

Những lựa chọn khác:

 • CareCredit: Đăng ký trực tuyến (www.CareCredit.com) hoặc trong văn phòng của chúng tôi.

Xin vui lòng lưu ý: Khách phải thanh toán tại thời điểm dịch vụ.

Như là một lịch sự để bạn, chúng ta sẽ hóa đơn công ty bảo hiểm của bạn và theo dõi các yêu cầu bồi thường. Xin giữ cho chúng tôi thông báo về bất kỳ thay đổi nào để kế hoạch bảo hiểm của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về các khoản phí văn phòng của chúng tôi, không có vấn đề gì bảo hiểm bảo hiểm của bạn có thể. Hầu hết các công ty bảo hiểm phải đáp ứng yêu cầu bồi thường trong vòng 4-6 tuần. Bất kỳ chi phí còn lại là trách nhiệm của bạn.

Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ! Xin vui lòng gọi 888-270-0610 để biết thêm thông tin về tài chính sức khỏe răng miệng của bạn nhu cầu trong văn phòng của chúng tôi!