Thomasina Ma, DMD

Gặp gỡ tiến sĩ. Ma

ảnh của Dr. Thomasina Ma, D.M.D

Tiến sĩ. Thomasina Ma là ban đầu từ San Francisco, CA. Cô hoàn thành bằng đại học tại Đại học California, Davis trong 1999. Tiến sĩ. Ma nhận văn bằng tiến sĩ của cô trong y khoa 2004 Đại học Tufts, Trường y khoa.

Tiến sĩ. Ma thực hành độc quyền tại San Francisco và tập trung vào các phòng ngừa, Mỹ phẩm, và phục hồi các khía cạnh của Nha khoa. Cô đã tham gia thực hành cho hơn một thập kỷ và là thành viên của các Hiệp hội:

  • Hiệp hội người Mỹ của Nha khoa
  • San Francisco Nha khoa xã hội
  • Hiệp hội Calfornia Nha khoa
Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.