Tiến sĩ. Dale Trịnh

Tên tôi là tiến sĩ. Dale Trịnh. Tôi sinh ra ở Trung Quốc nhưng đã chuyển đến San Francisco ở độ tuổi trẻ. Tôi hoàn thành Cử nhân của tôi, Thạc sĩ và Tiến sĩ Nha khoa Phẫu thuật độ tất cả từ Đại học Thái Bình Dương. Tôi bảng chứng nhận và liên kết với ADA, CDA và SFDS. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh, Quảng Đông và tiếng Quan Thoại.

Tôi tham gia vào thực hành trong 2017 sau khi tôi đã tốt nghiệp. Là một bác sĩ nha khoa thế hệ thứ ba trong gia đình tôi, Tôi đã luôn luôn được tham gia trong nha khoa. Hiện nay tôi là một người hướng dẫn dự phòng và Nha Khoa Phục Hồi tại UOP Arthur Một Dugoni, Trường Nha khoa. Tôi đang tham gia giảng dạy và đào tạo sinh viên nha khoa năm đầu tiên để phát triển kỹ năng lâm sàng của họ.

Ngoài công việc, Tôi thích làm việc ra, đang chạy, đi bộ đường dài, xe hơi và xem thể thao Bay Area.