George Morarasu, DDS, MSK

Gặp gỡ tiến sĩ. Morarasu

Một bức ảnh của Tiến sĩ. George Morasu

Tiến sĩ. George Marcel Morarasu là ban đầu từ sân bay Iasi, Romania. Ông đã hoàn tất văn bằng đại học của mình tại Đại học Gr. Popa Iasi trong 1997. Tiến sĩ. Morarasu nhận bằng Nha chu ở 2001 từ Đại học Colorado. Ông cũng đã hoàn thành một residency tiến giáo dục trong tổng Dentisty tại Đại học Minnesota.
Tiến sĩ. Morarasu thực hành ở north bay và tập trung vào LANAP – laser phẫu thuật cấy ghép nha khoa, ghép xương, kẹo cao su ghép. Ông cũng là thành viên của Viện Hàn lâm Mỹ Perio, CDA, ADA, Redwood Nha khoa xã hội.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.