Xương ghép cho cấy ghép

Tôi có đủ xương cho cấy ghép nha khoa?

Sau khi nhổ răng, Nếu các bức tường của các ổ cắm rất dày, họ sẽ thường làm tự nhiên với xương trong 2-3 tháng. Tuy nhiên, Khi các bức tường của ổ cắm của bạn là rất mỏng (như của bạn trên và thấp hơn răng), kiểu chữa bệnh này sẽ không như dự đoán. Trong các tình huống, một ghép xương thường được đặt vào lúc nhổ răng để giúp cơ thể của bạn, điền vào các ổ cắm trống rỗng với xương. Bước này sẽ duy trì độ rộng và khối lượng của bạn sẽ cần cho xương cấy ghép theo vị trí vài tháng sau.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.
hàm có thể thiếu cấu trúc xương mặt đầy đủ để hỗ trợ một cấy ghép
1. Thiếu xương
xương nguyên liệu ghép có thể được đặt để tăng cấu trúc xương
2. Vật liệu ghép được đặt
cấy ghép nha khoa có thể được đặt sau khi ghép xương
3. Cấy ghép được đặt

Có thể có xương không đầy đủ cho các vị trí của cấy ghép nếu răng của bạn được tháo bỏ nhiều năm trước đây và sườn núi xương của bạn là rất mỏng. Trong trường hợp này, một ghép xương có thể được đặt tiếp theo để xương mỏng và được cho phép để chữa bệnh cho đến sáu tháng. Sau khi ghép đã hợp nhất với xương trước hiện tại của bạn, sườn núi sẽ được tái nhập vào và cấy ghép được đặt. Xương ghép thường là một thủ tục tương đối thoải mái văn phòng. Nhiều người khác nhau ghép xương vật liệu có sẵn, bao gồm các xương của riêng bạn.

Một hàm có thể thiếu đủ xương ở mặt sau của miệng cho một cấy ghép nha khoa
1. Thiếu xương
một cấy ghép nha khoa có thể được đặt sau khi thêm cấu trúc hàm với ghép xương
2. Vật liệu ghép và đặt Implant

Bạn cũng có thể cần xương ghép nếu các xoang sâu răng ở hàm trên của bạn là rất lớn, hoặc rất thấp, và mở rộng vào các khu vực răng vòng bi. Điều này thường xảy ra khi răng ở phía sau hàm trên của một người đã được gỡ bỏ trước khi, và số lượng xương có sẵn cho vị trí của cấy ghép là giới hạn. A"thủ tục giâm xoang"là sau đó yêu cầu. Thường xuyên nhất, nó được thực hiện ở văn phòng với gây mê địa phương và có lẽ việc gây tê. Trong thủ tục này, màng dòng các xoang sẽ được nằm và nâng cấp. Xương sau đó sẽ được thêm vào để khôi phục lại chiều cao xương và đảm bảo cấy ghép răng của một chiều dài đầy đủ có thể được đặt. Thủ tục này thường có thể được thực hiện tại thời gian của vị trí đặt implant.

Cuộc gọi 888-270-0610 để sắp xếp một cuộc hẹn tại một trong bốn văn phòng của chúng tôi ở Vùng Vịnh.