Nha khoa liên kết

Nha khoa liên kết là một thay thế cho Tấm gỗ răng và có thể được sử dụng như là một thủ tục phục hồi cho hàm răng được sứt mẻ, nứt, đổi màu hoặc misarranged.

Nha khoa liên kết như thế nào?

Chiếc răng được chuẩn bị cho Nha khoa liên kết bởi nhẹ khắc trên bề mặt và áp dụng một chất lỏng liên kết. Một khi chất lỏng bộ, một nhựa là áp dụng và chạm vào hình dạng mong muốn của các Nha sĩ. Sau khi thiết lập, nhựa tỉa, smoothed và đánh bóng để xuất hiện tự nhiên.

Xem xét cho Nha khoa liên kết

Các thủ tục liên kết thường có thể được hoàn thành trong một chuyến viếng thăm văn phòng đơn, và có thể cải thiện sự xuất hiện của một chiếc răng một cách đáng kể. Tuy nhiên, bởi vì nhựa sử dụng là không mạnh như men răng tự nhiên của bạn, nó là nhiều khả năng để vết, chip hoặc phá vỡ hơn so với răng tự nhiên. Liên kết thường kéo dài 3-5 năm trước khi các nhu cầu sửa chữa.