Xương túy Protein

Xương morphogenic protein là một protein bị cô lập mà gây ra cụ thể các tế bào trong cơ thể của chúng tôi để hình thành xương và sụn mới. Trong khi phẫu thuật, BMP ngâm lên và liên kết với một miếng bọt biển collagen. Sponge sau đó được thiết kế để resorb, hoặc biến mất, theo thời gian. Như miếng bọt biển tan, xương morphogenic protein kích thích các tế bào để sản xuất các xương mới. BMP cũng đi đi một khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ của jump-starting xương bình thường quá trình chữa bệnh.

Kể từ khi không cần thiết để thu hoạch xương từ các bệnh nhân’ hông cho BMP, người nhận bị tha nhà tài trợ trang web đau. Các biến chứng từ ghép thu hoạch trang web cũng được loại bỏ với việc sử dụng các protein morphogenic xương.

Các bác sĩ của San Francisco răng nhóm sẽ được hạnh phúc để thảo luận về tất cả các tùy chọn ghép với bạn ở thời gian tư vấn.