Endodontic Retreatment

Với sự chăm sóc thích hợp, răng của bạn có endodontic điều trị sẽ kéo dài như răng tự nhiên khác. Nào được nêu ra, một chiếc răng đó đã nhận được điều trị có thể thất bại để chữa lành hoặc đau có thể tiếp tục để tồn tại. Đôi khi, cơn đau có thể xảy ra tháng hoặc nhiều năm sau khi điều trị. Nếu như vậy, Các bác sĩ của nhóm Nha khoa San Francisco có thể cần thực hiện Endodontic Retreatment.

Chữa bệnh không đúng cách có thể được gây ra bởi:

  • Cong hoặc hẹp ống không được điều trị trong thời gian điều trị ban đầu.
  • Phức tạp các kênh rạch đi không bị phát hiện trong quá trình điều trị ban đầu.
  • Vương miện hoặc phục hồi không được đặt trong khoảng thời gian theo các thủ tục, thích hợp.
  • Vương miện hoặc phục hồi không ngăn cản nước bọt ô nhiễm bên trong răng.
An example of a tooth with inflamed tissue
Viêm mô
A visual of removing fillings from a tooth
Điền loại bỏ
A representation of a tooth with its canals cleaned
Kênh làm sạch
An illustration of new root filling material placed into a tooth's canals
Tài liệu gốc được đặt
An example of a tooth's filling restored by new root canal filling
Điền khôi phục
A representation of a fully healed tooth by new root canal filling placed
Răng chữa lành

Trong một số trường hợp, những vấn đề mới có thể ảnh hưởng đến một chiếc răng đó đã được điều trị thành công:

  • Mới phân rã có thể tiếp xúc với một kênh đào root điền tài liệu, gây ra nhiễm trùng.
  • Điền nứt hoặc lỏng hoặc Vương miện có thể lộ răng mới nhiễm trùng.

Một lần retreatment đã được lựa chọn như là một giải pháp cho vấn đề của bạn, Các bác sĩ sẽ mở lại răng của bạn để đạt được quyền truy cập vào kênh gốc làm đầy vật liệu. Phục hồi tài liệu này sẽ bị loại bỏ để cho phép truy cập vào kênh đào root. Các bác sĩ sẽ bây giờ làm sạch kênh của bạn và cẩn thận kiểm tra bên trong răng có vấn đề. Sau khi làm sạch, Các bác sĩ sẽ điền vào và đóng dấu các kênh rạch và đặt một tạm thời điền vào răng.

Tại thời điểm này, bạn sẽ cần phải quay trở lại Nha sĩ của bạn càng sớm càng tốt để có một Vương miện mới hoặc phục hồi được đặt trên răng để khôi phục lại đầy đủ chức năng.