Lợi ích Cerec

CEREC so sánh để phục hồi các tài liệu khác như thế nào?

  CEREC HỖN HỢP HỖN HỢP SỨ HỢP KIM LOẠI CHẾ TẠO PHÒNG THÍ NGHIỆM CERAMIC
GHÉ THĂM Không Không
KHÔNG CÓ TÀI LIỆU ẤN TƯỢNG Không Không
TẠM THỜI KHÔNG Không Không
KIM LOẠI MIỄN PHÍ Không Không
TRÔNG & CẢM THẤY GIỐNG NHƯ RĂNG THẬT Không Không CÓ LẼ CÓ LẼ
ESTHETIC Không CÓ LẼ
LƯU CẤU TRÚC RĂNG TỰ NHIÊN Không Không Không CÓ LẼ
KHÔI PHỤC ĐẾN SỨC MẠNH BAN ĐẦU Không Không CÓ LẼ CÓ LẼ
GIẢI PHÁP LÂU DÀI CÓ LẼ Không