Homero A. Mak DDS

Gặp gỡ tiến sĩ. Mak

Một bức ảnh của Tiến sĩ. Homero Mak.

Tiến sĩ. Homero Mak được sinh ra ở Belize, Trung Mỹ. Ông theo học trường đại học San Francisco và sau tốt nghiệp, ông theo học tại University of Southern California. Tiến sĩ. Mak sau đó vào hành nghề tại 1992. Tiến sĩ. Mak có nhiều lợi ích ngoài Nha khoa. Anh thích nhiếp ảnh và ngoài trời.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.